Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky portálu Krásy Kraje

Portál Krásy Kraje (dále jen "portál") je veřejný webový projekt bez zpoplatněných služeb.

Provozovatel je fyzická osoba Jakub Fremund, bydlištěm v ulici Dřínovská 4582, Chomutov 43003 IČ: 07073470

Návštěvník je jakákoliv osoba vstupující na webové stránky projektu, která webové stránky využívá a prochází jejich obsahem.

Uživatel je registrovaný návštěvník portálu, který zadal do systému své osobní údaje a který tímto získal přístup ke všem veřejným funkcím portálu.

Využíváním a procházením portálu potvrzujete, že jste si tyto podmínky přečetli, porozuměli jim a v plném rozsahu s jejich zněním souhlasíte.
Registrací na portálu souhlasíte s Podmínkami registrovaných uživatelů.
Tyto všeobecné podmínky a podmínky registrovaných uživatelů se mohou kdykoliv změnit a portál své uživatele o těchto změnách informuje.

Pravidla chování návštěvníků

Při používání těchto stránek Návštěvník nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Návštěvník je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele a Uživatelů k těmto stránkám a jejich obsahu.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Prvky třetích stran

Portál obsahuje a využívá kódy a scripty Javascript třetích stran, zejména od společnosti Google, které dotváří některé funkce portálu a dovolují nám provádět analýzu chování návštěvníků a popularitu jednotlivých částí obsahu.

Google může použít anonymní informace o vaší návštěvě tohoto i jiných webů za účelem zlepšení svých produktů a služeb a poskytování reklam na výrobky a služby, které vás mohou zajímat. Pro bližší informace a pro nastavení, zda chcete či nechcete povolit používání těchto informací společností Google, navštivte www.google.com/analytics/.

Ochrana osobních údajů

Přístup na portál může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány, zejména tedy za účelem vytvoření profilu uživatele a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.
Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu tohoto souhlasu, tj. identifikační údaje týkající se osoby Uživatele byly zpracovány Provozovatelem webu za účelem, pro který jsou získávány.
Provozovatel si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Uživatel bere na vědomí, že portál používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Podmínky pro uchovávání nebo přístup ke cookies je možné nastavit ve vašem prohlížeči. Pro více informací o používání cookie, jak fungují a jak je možné s nimi pracovat navštivte (anglicky) www.allaboutcookies.org.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci plně využít některé funkce portálu.